M E T O D Y   P R O B A B I L I S T Y C Z N E  I   S T A T Y S T Y K A
 - wprowadzenie do pracy z programem Statistica -  P O M O C 1 WWW
 - statystyka opisowa -  P O M O C 2 WWW
 - teoria estymacji -  P O M O C 3 WWW
 - testy istotności -  P O M O C 4 WWW
 - analiza wariancji -  P O M O C 5 WWW
 - analiza regresji -  P O M O C 6 WWW
DANE - testy istotności
grupa 1, zbiór 1, grupa 1, zbiór 2
grupa 2, zbiór 1, grupa 2, zbiór 2
grupa 3, zbiór 1, grupa 3, zbiór 2
grupa 4, zbiór 1, grupa 4, zbiór 2
grupa 5, zbiór 1, grupa 5, zbiór 2
grupa 6, zbiór 1, grupa 6, zbiór 2
grupa 7, zbiór 1, grupa 7, zbiór 2
grupa 8, zbiór 1, grupa 8, zbiór 2
grupa 9, zbiór 1, grupa 9, zbiór 2
grupa 10, zbiór 1, grupa 10, zbiór 2
DANE - analiza wariancji
grupa 1, zbiór 1, grupa 1, zbiór 2
grupa 2, zbiór 1, grupa 2, zbiór 2
grupa 3, zbiór 1, grupa 3, zbiór 2
grupa 4, zbiór 1, grupa 4, zbiór 2
grupa 5, zbiór 1, grupa 5, zbiór 2
grupa 6, zbiór 1, grupa 6, zbiór 2
grupa 7, zbiór 1, grupa 7, zbiór 2
grupa 8, zbiór 1, grupa 8, zbiór 2
grupa 9, zbiór 1, grupa 9, zbiór 2
grupa 10, zbiór 1, grupa 10, zbiór 2