K L A S T R Y  I   S U P E R K O M P U T E R Y   W  P O L S C E
I N S T Y T U C J A
K L A S T E R
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, CI TASK, (www) Galeon, (www)
Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, CI TASK, (www) Holk, (www)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS, (www) Gromada, (www)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS, (www) Leo, (www)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS, (www) Nova, (www)
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, WCSS, (www) Układ, (www)
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, (www) Ares, (www)
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, (www) Baribal, (www)
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, (www) Clx, (www)
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, (www) Mars, (www)
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, (www) Panda, (www)
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH, (www) Zeus, (www)
Poznańskie Centrum Superkoputerowo Sieciowe, PCSS, (www) Fangorn, (www)
Poznańskie Centrum Superkoputerowo Sieciowe, PCSS, (www) Guarana, (www)
Poznańskie Centrum Superkoputerowo Sieciowe, PCSS, (www) Sherwood, (www)
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ICM, (www) Halo, (www)
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ICM, (www) Tornado, (www)
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, (www) (www)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uczelniane Centrum Informatyczne, (www) (www)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, (www) Dodek, (www)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Teorii Biopolimerów, (www) (www)
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Teoretycznej, KTSJA (www) Szpak, (www)
Politechnika Częstochowska, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, (www) Accord, (www)
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Zakład Przepływów Transonicznych i Metod Numerycznych, (www) (www)