M I E J S C E   P R A C Y
Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
Katedra Oprogramowania
D A N E   A D R E S O W E
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
Pokój 204 Telefon: (085) 746-91-63
Adres email: j.goscik@pb.edu.pl