T E C H N O L O G I E   B A Z  D A N Y C H
S T U D I A  S T A C J O N A R N E
 - normalizacja -  1
 - zapytania proste -  2
 - zapytania grupujące -  3
 - podzapytania -  4
 - podzapytania ciąg dalszy -  5
 - PL/SQL 1 -  6
 - PL/SQL 2 -  7
 - DDL, DML -  8