S Y S T E M Y   E K P E R T O W E
 - wprowadzenie -  1
 - tworzenie wzorców i faktów -  2
 - tworzenie reguł -  3-4
 - tworzenie reguł - zadania -  5-6
WYNIKI KOLOKWIUM (12.01.2014)