B A Z Y   D A N Y C H
S T U D I A  S T A C J O N A R N E
 - normalizacja, wprowadzenie do języka SQL -  1
 - zapytania proste -  2
 - zapytania grupujące -  3
 - podzapytania -  4
 - podzapytania ciąg dalszy -  5
 - SQL powtórzenie wiadomości -  6
 - złączenia zbiorów, podzapytania w SELECT i FROM -  7
 - perspektywy -  8
 - DDL, DML -  9
SKTYPT TWORZĄCY BAZĘ DANYCH
SCHEMAT BAZY DANYCH NA KOLOKWIUM
S T U D I A   N I E S T A C J O N A R N E
 - normalizacja -  1
 - zapytania proste -  2
 - zapytania grupujące -  3
 - podzapytania -  4
 - podzapytania ciąg dalszy -  5
ĆWICZENIOWA BAZA DANYCH