CoursesDatabases
  • Pomoce: kurs
  • Formuły, adresowanie komórek, inspekcja formuł: zadania
  • Grupowanie danych: zadania
  • Wstępne przygotowanie danych:
  • Tabele i wykresy przestawne:

Machine learning

Bioinformatics