Krzysztof Ostrowski
Politechnika Białostocka
Wydział Informatyki, pokój 13 C
e-mail: k.ostrowski@pb.edu.pl