Uwaga: osoby, które nie mają nadal oceny pozytywnej z przedmiotu
Przetwarzanie Sygnałów muszą zaliczyć dodatkowe zadanie, 
które odbędzie się dn. 6 lutego 2015 r. godz. 18:00. Zmieniła się
godzina (z 14-tej) oraz zaliczenie będzie przeprowadzone przez mgr inż. Łukasza
Gadomera. Zaliczenie to jest obowiązkowe do zaliczenia przedmiotu dla osób
w/w wymienionych. To dotyczy też osób z zaleglymi sprawozdaniami itp.
Wszyscy co nie mają oceny w stanie na dn. 6 lutego muszą zdać pozytywnie 
to zaliczenie.

-----------------------------------------------------------------------------------

Proste wlaczanie i wylaczanie bitow: bits.h

-----------------------------------------------------------------------------------

Szablon LaTeX do przygotowania tekstu pracy o stopień naukowy (przykładowo
pracy inżynierskiej): degree-template-Skoczylas.tar.gz

Skrypt do łączenia spójników a, i, w: latex-spojniki.sh (thx to Łukasz Gadomer).

-----------------------------------------------------------------------------------

Dla przyszłych inżynierów do poczytania:

http://fabiensanglard.net/doom3/
(DOOM3 source code review)

https://github.com/farbrausch/fr_public
(Farbrausch demo tools)

http://www.iquilezles.org/www/index.htm
(RGBA tutorials)

-----------------------------------------------------------------------------------


e-mail: Marcin.Skoczylas@pb.edu.pl