Przedmioty prowadzone w semestrze zimowym 2023/2024:

Studia stacjonarneStudia niestacjonarneErasmusKonsultacje (p. 125)Kontakt

Maciej Kopczyński
pokój 125
email: m.kopczynski(/at/)pb(/dot/)edu(/dot/)pl
Wydział Informatyki
Politechnika Białostocka