Dr inż. Irena Bułatowa

 

 Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej

Wydział Informatyki

Politechnika Białostocka

ul Wiejska 45A

15-351 Białystok

 

pokój 133

Tel. 085-746-91-62

Adres e-mail:

irena@ii.pb.bialystok.pl